Prejsť na obsah

Denníky v pohybe

Barbora Tribulová
Romana Halgošová
21. February 2024 · 5 min. čítania
Z kategórie Videá
Vystavené dielo

Séria videí Denníky v pohybe vznikla v rámci projektu Ako porozumieť digitálnym zbierkam, ktorý skúma, ako môžu digitálne technológie rozšíriť zážitok z návštevy galérie, a využíva princípy digitálneho storytellingu v práci s online zbierkami. Oddelenia galerijnej pedagogiky Slovenskej národnej galérie a nórskeho Kunstsilo Kristiansand pripravili v nadväznosti na to tri edukačné videá, ktoré sú zamerané na sociálny a osobnostný rozvoj s dôrazom na podporu empatie u žiakov a žiačok základných a stredných škôl.

Prostredníctvom osobných výpovedí dvoch súčasných umelkýň a jedného umelca sa v sprievodných edukačných materiáloch venujeme otázkam migrácie, postaveniu žien a menšín v spoločnosti, ako aj premenám spoločnosti samotnej. V týchto príbehoch zároveň sledujeme líniu hľadania identity (a jej rôzne podoby) a nachádzame v nich paralely so životom významného slovenského umelca prvej polovice 20. storočia Arnolda Petra Weisza-Kubínčana, ktorého osud približujú zdigitalizované diela v zbierke SNG.

Zdenka Rusová, pôvodom z Československa, vysvetľuje, čo pre ňu znamená jazyk a akým spôsobom vníma domov. Ahmed Umar, pôvodom zo Sudánu, rozpráva o svojich koreňoch a identite. Kvet Nguyen, pôvodom zo Slovenska, približuje rodinnú históriu a spôsob, akým uvažuje nad svojou tvorbou. Všetky tri výpovede spájajú úvahy o otázkach domova, udomácnenia a akceptácie.

Videá sú vhodné ako doplnenie predmetu občianska výchova, najmä tematických celkov Postavenie jednotlivca v spoločnosti, Ľudské práva a slobody a Človek ako osobnosť. Využiť ich môžete aj pre prierezovú tému osobnostný a sociálny rozvoj. Prierezová téma má prispieť k tomu, aby žiaci a žiačky porozumeli sebe a iným a rešpektovali rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. Videá môžu vhodne dopĺňať aj učebný plán triednických hodín. Pracovať s nimi môžete ako s cyklom, no dajú sa vhodne využiť aj samostatne.

Ako pracovať s videami?

Pred pozretím videa je vhodné zistiť skúsenosť skupiny so súvisiacimi témami a popritom nastaviť bezpečnú atmosféru pracovného prostredia. Môžu vám pomôcť nasledujúce otázky: Čo si predstavíte pod pojmom hranice? Je niekto alebo niečo, čo ich určuje? Aké máte zážitky alebo skúsenosti s hranicami?

Tieto otázky sú dostatočne otvorené a umožňujú bezpečné zdieľanie osobných skúseností a názorov. Potom môžete prejsť aj k osobnejším otázkam: Čo pre vás znamená domov? Spája sa s miestom, kde ste sa narodili? Spája sa s miestom, alebo aj niečím/niekým iným?

Diskusiu o videu môžete začať rozhovorom o cestovaní: Prečo cestujete? Z akých dôvodov by ste chceli cestovať? Čo vám cestovanie prináša? Čo pociťujete pri návrate z ciest? Zohráva výtvarná tvorba dôležitú úlohu pri sebavyjadrení? Ako to máte vy? 

Zamyslite sa, v akých rôznych podobách ste sa vo videu stretli s portrétom Zdenky Rusovej. Ktorú z foriem sebaprezentácie by ste zvolili vy – video, fotografiu, alebo kresbu? Prečo?

Po pozretí videa sa môžete vrátiť k diskusii o pojme domov – ako ho vníma Ahmed Umar? Pýtate sa niekedy aj vy, kto ste a čo formuje vašu identitu? Všimli ste si, v akých priestoroch sa video odohráva? Vnímali ste medzi nimi nejaký rozdiel? V akom type priestoru sa cítite komfortne? Porozprávajte sa o dôležitosti verejného priestoru alebo významu osobností na formovanie vášho ja. 

Ahmed Umar v závere videa použije pojem aktivizmus – ako tento pojem vnímate? Aké je podľa vás jeho miesto v dnešnej spoločnosti? Máte s aktivizmom nejakú osobnú skúsenosť?

Diskusiu o videu môžete začať otázkami o obsahu videa: Ktorý moment z videa vo vás najviac zarezonoval a prečo? Spomínali sa v ňom nejakým spôsobom hranice? Ako na vás pôsobil autorkin spôsob sebavyjadrenia? Čo podľa vás znamenalo, že si „zamaskovala“ a následne umyla tvár? Pretvárate aj vy niekedy svoju tvár alebo telo? Aké sú vaše motivácie a čo pri tom pociťujete?

Kvet Nguyen vo videu spomínala, ako sa prenášalo to, čo zažili jej rodičia, na ňu samotnú a spomenula vojnu – má niekto z vás podobnú skúsenosť? 

Diskusiu môžete ukončiť zamyslením, čo by sme všetci mohli urobiť pre to, aby sa ľudia okolo nás cítili viac akceptovaní. Čo by pomohlo nám samotným, aby sme sa tak cítili? Akú úlohu pri väčšej akceptácii iných aj seba má umenie, jeho vnímanie a tvorba?

Vystavené dielo
Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Poľovníci v krajine (1940–1944)
Vystavené dielo
Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Rodičia s deťmi (1940–1944)
Vystavené dielo
Arnold Peter Weisz-Kubínčan: Krajina s chalupami (1940–1944)

Zdigitalizované diela a ich príbeh nájdete na stránke www.webumenia.sk a https://kubincan.sng.sk

Slovenská národná galéria

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: 10:00-18:00
streda: 10:00-18:00
štvrtok: 12:00-20:00
piatok: 10:00-18:00
sobota: 10:00-18:00
nedeľa: 10:00-18:00

Viac o návšteve

adresa

Budova SNG
Rázusovo nábrežie 1
Bratislava

Kontaktné údaje
© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Generálny partner
Mediální partneri
Merkantil LogoCreative Europe Programme Logo
Partneri projektov