Prejsť na obsah
Vystavené dieloVystavené dieloVystavené dielo
začína o 73 dní
Dvojvýstavu venuje SNG „svojmu“ architektovi Vladimírovi Dedečekovi (1929 – 2020), tvorcovi veľkých konceptov a takmer stovky realizácií, významnému spoluautorovi architektonickej podoby moderného Slovenska.

Prvá, prierezová výstava Vladimír Dedeček – minulosť a prítomnosť externej kurátorky Moniky Mitášovej vám namiesto biografických dát, projektov a stavieb predstaví priestory, aké Dedeček tvoril, a ich kontexty. Možno ju vnímať aj ako ďalšiu časť diskusie o autorovom architektonickom myslení, diele a jeho interpretácii, ktorú Monika Mitášová začala vo svojej obsiahlej publikácii v roku 2017. Pre kurátorku bude okrem toho relevantná aj otázka, ako vystavovať architektúru.

Druhá časť s názvom Vladimír Dedeček a SNG v koncepcii Alexandry Kusej, venovaná areálu Slovenskej národnej galérie, spája výstavu architektúry s inštitucionálnou „archeológiou“. Zistíte, aké informácie boli doteraz o stavbe SNG tradované a aká je skutočnosť, pochopíte budovanie inštitúcie a jej sídla ako súčasti modernizačného procesu, ale aj prerodu Bratislavy na mladú metropolu.

Stavba národnej galérie bola, nielen vo svojej dobe, vnímaná kontroverzne. Silný architektonický koncept podmienili dve osobnosti – riaditeľ SNG Karol Vaculík a Vladimír Dedeček, jej architekt. Ako sa presadzovala myšlienka rozšírenia SNG, v akom politicko-spoločenskom kontexte jej protagonisti museli fungovať? Kto a s akými projektmi súťažil a ako sa vyvíjal ten víťazný? Prečo nakoniec bolo realizované Premostenie a prečo tak dlho zápasilo so svojím prijatím? Čo znamenal projekt pre galériu a čo pre jej architekta?


Slovenská národná galéria

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: 10:00-18:00
streda: 10:00-18:00
štvrtok: 12:00-20:00
piatok: 10:00-18:00
sobota: 10:00-18:00
nedeľa: 10:00-18:00

Viac o návšteve

adresa

Budova SNG
Rázusovo nábrežie 1
Bratislava

Kontaktné údaje
© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Generálny partner
Mediální partneri
Merkantil LogoCreative Europe Programme Logo
Partneri projektov