Prejsť na obsah

Ponuka štipendia na externé doktorandské štúdium na Katedre dejín výtvarného umenia, FF Univerzity Komenského

Uverejnené dňa 22. May 2024
Katedra dejín výtvarného umenia vypisuje tému na externé doktorandské štúdium zamerané na umenie slovenskej moderny.

Slovenská moderna / moderna Slovenska v akvizičnom programe Slovenskej národnej galérie v rokoch 1948 – 1968


Slovenská výtvarná moderna je súčasťou jednej z významných zbierok Slovenskej národnej galérie a ťažísk výtvarného fondu. Konštituovala sa už od založenia galérie v roku 1948. Téma dizertačnej práce je zameraná na vytváranie kolekcie diel slovenskej moderny, ktorej súčasťou boli prevody, nákupy, dary od roku jej založenia až po rok 1968. Jedným z cieľov je zhodnotenie úlohy riaditeľa SNG Karola Vaculíka a kurátorov v profile vytvárania zbierok s artefaktmi moderny: maľba, socha, kresba, grafika, súvislosti s dobovým kultúrno-politickým kurzom (pre a proti). Druhým cieľom je provenienčný výskum pôvodu diel. Časovo sa téma bude zaoberať dielami vymedzujúcimi výtvarnú modernu na Slovensku v rokoch 1900 – 1948.

Termín prihlášok: do 31. mája 2024

Termín výberového konania: 17. jún 2024

Podrobné informácie o štúdiu

Slovenská národná galéria podporí uchádzača/uchádzačku o externé štúdium zamerané na predstavenú tému finančným štipendiom vo výške 5000,- euro. Prvá splátka po úspešnom absolvovaní minimovej skúšky vo výške 2000,- euro a zvyšná splátka po ukončení doktorandského štúdia. Podmienkou akceptácie štipendia je prijatie na externé štúdium.

Kontaktná osoba:

doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

katarina.benova@sng.sk

Fotogaléria

Vystavené dielo

Slovenská národná galéria

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: 10:00-18:00
streda: 10:00-18:00
štvrtok: 12:00-20:00
piatok: 10:00-18:00
sobota: 10:00-18:00
nedeľa: 10:00-18:00

Viac o návšteve

adresa

Budova SNG
Rázusovo nábrežie 1
Bratislava

Kontaktné údaje
© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Generálny partner
Mediální partneri
Merkantil LogoCreative Europe Programme Logo
Partneri projektov