Prejsť na obsah
Vystavené dieloVystavené dieloVystavené dieloVystavené dielo
Fenomén geometrickej abstrakcie sa v slovenskom výtvarnom umení dlhodobo ocitá na okraji záujmu historikov a teoretikov umenia. Napriek tomu, že v hlavnom meste sa tematické výstavy geometrie, ktorých organizátorom je Viktor Hulík, konajú viac či menej pravidelne, v regiónoch sú ojedinelým až výnimočným úkazom.

V Galérii Rozeta v Ružomberku sme preto pripravili reprezentatívny celoslovenský viacgeneračný výber 11 umelcov a umelkýň. Výstava si dala za cieľ priblížiť aktuálne tendencie geometrickej abstrakcie v maľbe, prezentovať súčasnú tvorbu vystavujúcich a uvažovať o nej vo viacerých kontextoch a vrstvách. Poukázať na východiská jednotlivých autorov a autoriek, predstaviť podobnosti a rozdielnosti v náhľade na geometrickú abstrakciu všeobecne. Oslovili sme  umelcov a umelkyne mladšej, strednej i staršej generácie (medzi najstarším a najmladšou je rozdiel 40 rokov) a v tomto zmysle poskytli možnosť skúmať a porovnať vývoj a prínos v tejto oblasti z pohľadu rôznych generácií.  Potešiteľný je záujem najmladšej umeleckej generácie o túto polohu, a napriek tomu, že medzi niektorými vystavujúcimi je vzťah učiteľ – žiak, ich prístup akcentuje otázku vlastnej cesty.

Ťažiskovo sme sa zamerali na maliarsku tvorbu a výber autorov a autoriek sme postavili na tých, čo sa programovo venujú geometrickej abstrakcii. Ich tvorba je postavená na mnohovrstevnej inšpirácii. Autori a autorky k nej dospeli prirodzeným vývojom rôznymi cestami; Adam Szentpétery a Dominika Žáková reakciou na svetovú výtvarnú modernu, Štefan Baláž reflektuje viaceré odkazy geometrickej abstrakcie aj v iných smeroch umenia 20. storočia. Vo výsledku abstraktné maliarske a grafické diela sú ukotvené v predmetnom svete; Pavol Rusko vychádza zo svojej skúsenosti textilného výtvarníka, z princípov textilu a text. dizajnu, Ján Vasilko zo svojho romantického nadšenia pre stroje a techniku, Viktor Hulík zo záujmu o matematické modely a kombinatoriku, tvorba Zuzany Badinkovej má základ v medicínskej diagnostike. Paulínu Rypákovú inšpiruje príroda a kultúra krajín, v ktorých práve žije. Mária Balážová sprostredkúva osobné mytológie prostredníctvom originálnych symbolov, Katarína Balúnova sa zaoberá témou individuálnych mýtov a utópií. Spestrením alebo narušením maliarskeho výberu je odevná dizajnéra Lenka Sršňová, ktorá geometriu využíva v aplikovanom umení  - v textilnom dezéne.

Výstava poskytla obraz aktuálneho stavu geometrickej abstrakcie na Slovensku a potvrdila, že táto forma abstraktného umenia, ku ktorej autori a autorky dospeli rôznymi cestami prirodzeným umeleckým vývojom, nie je v našom prostredí cudzorodým prvkom, ojedinelou epizódou alebo len dekoratívnou polohou. Je schopná ďalšieho rozvoja, hodná nasledovania a, samozrejme, aj záujmu odbornej i kultúrnej verejnosti.

Autori: Viktor Hulík, Adam Szentpétery, Mária Balážová, Štefan Balázs, Pavol Rusko, Ján Vasilko, Katarína Balúnová, Lenka Sršňová, Paulína Rypáková, Dominika Žáková, Zuzana Badinková


Zatvorené? Nevadí! SNG nájdete aj v ďalších mestách. Urobte si výlet do Bratislavy, Zvolena alebo Strážok.

Galéria Ľudovíta Fullu (dočasne zatvorené)

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: zatvorené
streda: zatvorené
štvrtok: zatvorené
piatok: zatvorené
sobota: zatvorené
nedeľa: zatvorené

Viac o návšteve

adresa

Galéria Ľudovíta Fullu
Makovického 1
034 01 Ružomberok

Kontaktné údaje

Kde nás nájdete?

SNG RužomberokPrejsť na Google Maps

Spojte sa s nami

© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Spoločnosť Kolomana Sokola Logo
Partneri
Mediální partneri