Prejsť na obsah

Bez práce nie je pieseň – otázky a odpovede o uzatvorení Galérie Ľudovíta Fullu

Uverejnené dňa 22. September 2023
Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku sa musela zatvoriť a pripravuje sa na komplexnú rekonštrukciu. Prinášame vám informácie o tom, v akom stave sa galéria nachádza, prečo sme ju uzavreli a ďalšie dôležité informácie.

Prečo sa musí galéria zatvoriť?

Objekt galérie má vážne narušenú statiku prízemnej časti v dôsledku poškodenej kanalizácie pod budovou a vyplavovania podložia. V obvodovom múre je horizontálna trhlina viditeľná aj z exteriéru na čelnej fasáde. Nerovnomerné sadanie objektu má za následok spriečenie konštrukcie okenných a dverných otvorov, praskanie skiel, poškodenie strešného odtoku vody, zatekanie do prízemnej časti objektu. To má dopad na poškodenie elektroinštalácie, ale aj výskyt plesní vo výstavnej sieni. V druhej nadzemnej časti objektu je zas poškodená strecha, hrozí pretrhnutie strešnej izolácie. V zlom stave sú aj zastarané odvody dažďovej vody v medzistrope, do priestorov expozície zateká. Z týchto dôvodov museli byť vo februári 2022 diela Ľudovíta Fullu odvezené do bezpečia depozitára. V galérii stále častejšie dochádza k havarijným situáciám. Sú v nej pôvodné zastarané technológie, pretrvávajúce problémy s kanalizáciou, elektrickými rozvodmi, osvetlením, nevyhovujúcimi klimatickými podmienkami. Podmienky v galérii neohrozujú len umelecké artefakty, ale už aj zdravie návštevníkov*čok.

BfOWjvLYmhGrhsYUgX0VLNN2ZZCtL6xeFQdEgCHx.jpg

V akom štádiu je rekonštrukcia GĽF?

Projektová dokumentácia, na základe ktorej prebehne rekonštrukcia je hotová. Bolo vydané stavebné povolenie a stavba je spustená, keďže tam prebiehala potrebná sondáž. SNG sa bude uchádzať o financie z Európskych štrukturálnych fondov, hneď ako vyjdú príslušné výzvy (Operačný program Slovensko 2021 – 2027). Keďže je obnova tejto pamiatky zaradená do zoznamu pamiatok, ktorá majú byť financované z tohto programu, tak SNG proaktívne spustila prípravu podkladov na verejné obstarávanie na dodávateľa stavby, aby sme boli pripravení a čakacie lehoty skrátili v najvyššej možnej miere.

Kedy sa začne práca na stavbe?

 Aj keď máme stavebné povolenie, sme len na začiatku cesty. Aktuálne pripravujeme podklady na vyhlásenie verejného obstarávania na dodávateľa stavby, čo je transparentný proces pre získanie najvhodnejšieho dodávateľa služieb, ktoré k rekonštrukcii galéria vyžaduje. Všetky procesy sa riadia svojimi termínmi, ktoré vieme iba odhadnúť, optimisticky veríme, že by sme mohli budúci rok začať.

 

Aké sú finančné prostriedky na rekonštrukciu galérie?

Predpokladaný objem finančných prostriedkov je 2.7 mil. vrátane DPH. Predpokladaná dĺžka realizácie sa odhaduje na 18-24 mesiacov.

Bude možné navštíviť galériu počas tohto obdobia?

Keďže v galérii vzhľadom na situáciu nie je možné vystavovať, galéria bude až do ukončenia rekonštrukcie pre verejnosť zatvorená. Tím galérie sa však bude usilovať o realizáciu rôznych výtvarných intervencií či edukačných aktivít v exteriéri naviazaných na osobnosť a dielo Ľudovíta Fullu, napr. v cykle Fulla Outdoor na viacerých podujatiach a festivaloch. Intenzívnejšie bude spolupracovať s ostatnými vysunutými pracoviskami SNG: v Pezinku, Strážkach alebo vo Zvolene, kde sa na zámku aktuálne nachádza dočasná expozícia Fulla nažive/o! ako náznaková rekonštrukcia ateliéru Ľudovíta Fullu.

V snahe ďalej budovať publikum a nestratiť návštevníkov plánuje spoluprácu aj s partnerskými inštitúciami na Liptove, napr. Galériou Rozeta v Ružomberku alebo Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva či Liptovskou galériou P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, ale aj so školami. Samozrejmosťou bude aj príprava a realizácia festivalu Fullove dni 2024 v Ružomberku.

 

Kam zájsť, keď vám chýba Fulla?

Pôvodný ateliér Ľudovíta Fullu je presťahovaný a spolu s autentickými originálnymi dielami dočasne prístupný návštevníkom na Zvolenskom zámku. Niektoré ikonické kompozície sú zas súčasťou novej expozície Moderna v SNG Bratislava. Všetky diela čakajú na svoj návrat domov do Ružomberka po plánovanej rekonštrukcii budovy.

 

Diela Ľudovíta Fullu si môžete prezerať aj online na www.webumenia.sk.

 

Bez práce nie je pieseň.

S4Ly6SF9F6HcHnRY2N3qIRBdbUtd3ELafBkpypew.jpgPieseň a práca - Ľudovít Fulla, momentálne vystavené v expozícii Moderna v SNG Bratislava, zdroj: webumenia.sk

Fotogaléria

Vystavené dielo
Vystavené dielo
Vystavené dielo
Vystavené dielo

Galéria Ľudovíta Fullu (dočasne zatvorené)

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: zatvorené
streda: zatvorené
štvrtok: zatvorené
piatok: zatvorené
sobota: zatvorené
nedeľa: zatvorené

Viac o návšteve

adresa

Galéria Ľudovíta Fullu
Makovického 1
034 01 Ružomberok

Kontaktné údaje

Kde nás nájdete?

SNG RužomberokPrejsť na Google Maps

Spojte sa s nami

© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Spoločnosť Kolomana Sokola Logo
Partneri
Mediální partneri