Prejsť na obsah

Vedúci zamestnanci

Generálna riaditeľka

Alexandra Kusá

sng@sng.sk

Vedenie

Alexandra Homoľová

zástupkyňa generálnej riaditeľky

alexandra.homolova@sng.sk

Mária Bohumelová

riaditeľka úseku správy zbierok a fondov

maria.bohumelova@sng.sk

02 – 20476114

Gabriela Hamalová

riaditeľka úseku finančných operácií a infraštruktúry

gabriela.hamalova@sng.sk

02 - 20476228

Bohdana Hromádková

riaditeľka úseku marketingu a komunikácie

bohdana.hromadkova@sng.sk

02 - 20476149

Monika Kazimírová

riaditeľka úseku správy budov

monika.kazimirova@sng.sk  

02 - 20476177

Ľubica Orechovská

riaditeľka úseku expozícií a výstavnej produkcie

lubica.orechovska@sng.sk

02 – 20476268

Vedúci oddelení

Zlatica Páleniková

manažérka pre investičné projekty

zlatica.palenikova@sng.sk

02 - 20476117

Gabriela Kisová

manažérka kurátorských činností

gabriela.kisova@sng.sk

02 – 20476174

Barbora Tribulová

vedúca oddelenia galerijnej pedagogiky

barbora.tribulova@sng.sk

02 - 20476233

Michal Čudrnák

vedúci oddelenia digitálnych služieb

michal.cudrnak@sng.sk
02 - 20476143

Branislav Horňák

vedúci oddelenia digitálnych technológií

branislav.hornak@sng.sk

02 - 20476210

Katarína Kučerová Bodnárová

vedúca Archívu výtvarného umenia
katarina.bodnarova@sng.sk

02 - 20476134

Dana Karulová

vedúca Umenovednej knižnice SNG

dana.karulova@sng.sk

02 - 20476162

Miroslava Nemšáková

vedúca oddelenia návštevníckeho servisu
miroslava.nemsakova@sng.sk
02 - 20476148

Róbert Sekeráš

vedúci výstavných technikov

robert.sekeras@sng.sk

02 - 20476136

Jozef Čillo

manažér prevádzky Kaviarne SNG

jozef.cillo@sng.sk

Martina Šáteková

manažérka prevádzky Ex Libris v SNG

martina.satekova@sng.sk

 

Slovenská národná galéria

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: 10:00-18:00
streda: 10:00-18:00
štvrtok: 12:00-20:00
piatok: 10:00-18:00
sobota: 10:00-18:00
nedeľa: 10:00-18:00

Viac o návšteve

adresa

Budova SNG
Rázusovo nábrežie 1
Bratislava

Kontaktné údaje
© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Generálny partner
Mediální partneri
Merkantil LogoCreative Europe Programme Logo
Partneri projektov