Prejsť na obsah

Kurátori zbierok

Manažérka kurátorských činností

Mgr. Gabriela Kisová, M.A., PhD.

gabriela.kisova@sng.sk

02 – 20476174

Zbierky starého umenia

doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

kurátorka zbierok starého umenia

zbierka umenia 19. storočia 

katarina.benova@sng.sk

02-20476132

Mgr. Dušan Buran, PhD.

senior kurátor zbierok starého umenia

zbierka gotického umenia

dusan.buran@sng.sk

02-20476221

Mgr. Martin Čičo

kurátor zbierok starého umenia

zbierka starej kresby a grafiky

martin.cico@sng.sk

02-20476266

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD.

kurátorka zbierok starého umenia

zbierka umenia strednej Európy 16.–18. storočia a zbierka ikon

katarina.chmelinova@sng.sk
02-20476132

Mgr.art. Zuzana Ludiková, PhD.

kurátorka zbierok starého umenia

zbierka starého európskeho umenia

zuzana.ludikova@sng.sk

02-20476313

Mgr. et Mgr. Eva Specogna Kotláriková

senior kurátorka zbierok starého umenia

zbierka umenia 19. storočia
eva.kotlarikova@sng.sk

02-20476132

Kaja Jurčišinová, M.A.

junior kurátorka zbierok starého umenia  

kaja.jurcisinova@sng.sk

02-20476316

Zbierky moderného a súčasného umenia

Mgr. Lucia Almášiová, PhD.

kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia

zbierka fotomédií

lucia.almasiova@sng.sk

02-20476118

PhDr. Katarína Bajcurová, CSc.

kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia

zbierka moderného a súčasného maliarstva
katarina.bajcurova@sng.sk

02-20476109

Mgr. Vladimíra Büngerová

kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia

zbierka moderného a súčasného sochárstva

vladimira.bungerova@sng.sk

02-20476118

Mgr. Lucia Gregorová Stach, PhD.

senior kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia

zbierka iných médií

lucia.gregorova@sng.sk

02-20476181

Mgr. Petra Hanáková, PhD.

kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia

zbierka modernej a súčasnej kresby

petra.hanakova@sng.sk

02-20476109

Aurel Hrabušický

kurátor zbierok moderného a súčasného umenia

zbierka fotomédií

aurel.hrabusicky@sng.sk

02-20476266

Mgr. Alexandra Tamásová, PhD.

kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia

zbierka modernej a súčasnej grafiky a zbierka insitného umenia

alexandra.tamasova@sng.sk

02-20476132

Mgr. Štefan Cebo

junior kurátor zbierok moderného a súčasného umenia

stefan.cebo@sng.sk

02-20476316

Mgr. Valéria Kršiaková
junior kurátorka zbierky moderného a súčasného umenia 
valeria.krsiakova@sng.sk

Zbierky architektúry, dizajnu a úžitkového umenia

Mgr. Denis Haberland

kurátor zbierok architektúry

denis.haberland@sng.sk

02-20476313

Mgr. Viera Kleinová

senior kurátorka zbierok dizajnu a úžitkového umenia  

viera.kleinova@sng.sk

02-20476118

PhDr. Jana Švantnerová, PhD.

kurátorka zbierok dizajnu a úžitkového umenia  

jana.svantnerova@sng.sk

02-20476109

DI Adam Gajdoš

junior kurátor zbierky architektúry, dizajnu a úžitkového umenia
adam.gajdos@sng.sk

Slovenská národná galéria

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: 10:00-18:00
streda: 10:00-18:00
štvrtok: 12:00-20:00
piatok: 10:00-18:00
sobota: 10:00-18:00
nedeľa: 10:00-18:00

Viac o návšteve

adresa

Budova SNG
Rázusovo nábrežie 1
Bratislava

Kontaktné údaje
© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Generálny partner
Mediální partneri
Merkantil LogoCreative Europe Programme Logo
Partneri projektov